Obchodné podmienky

Snažíme sa, aby náš internetový obchod lacnydisplay.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma sfg sk, s.r.o. bol rýchly, prehľadný a efektívny. Vieme, že chcete objednať rýchlo a za čo najlepšiu cenu. Objednávkový systém budeme i naďalej vylepšovať tak, aby ste boli vždy maximálne spokojní. Kontaktná adresa – Tu Vám vymeníme display:
   
 • sfg sk, sro
 • Matúš Krett                       +421 918 87 44 11                   info@lacnydisplay.sk
 • Pekinská 16
 • 040 13 Košice
Fakturačné údaje:
Pre Vašu možnosť kontroly existencie našej firmy Vám ponúkame základné identifikačné údaje: Sídlo spoločnosti: 
 • sfg sk, sro
 • Pekinská 16
 • 04013 Košice
 • IČO: 36788945
 • DIČ: 2022395496
 • IČDPH: SK2022395496
 • zapísaná v obchodnom registri Okresným súdom v Košiciach v odd. Sro vo vložke císlo 19940/V
 • Bankové spojenie: Slovenská sporitelna, a.s., čislo účtu: Slovenská sporitelna, a.s.
výpis z Obchodného registra SR http://orsr.sk/vypis.asp?ID=99351&SID=4&P=0
Objednávanie a zasielanie tovaru:
  Pri každom tovare je uvedená stručná charakteristika tovaru, jeho rozmer a obrázok. Doba potrebná na vybavenie zadanej objednávky cez obchod je maximálne 24 hod. Je to doba potrebná na spracovanie objednávky a snažíme sa ju dodržať. Ak objednávate na dobierku, doba na spracovanie objednávky začína plynúť ihneď. Tovar vám bude doručený kurierom UPS. Pri vlastnom prevzatí tovaru poštovné nebude účtované. Tovar posielame na dobierku v niektorých prípadoch po uhradení zálohovej faktúry, ale je možné dohodnúť sa aj na inej forme platby a doručenia. Poštovné: 6€ pri platbe zálohovou faktúrou v rámci SVK 6€ pri platbe na dobierku.   Vrátenie tovaru:   Tovar môžete do 7 pracovných dní od doručenia vrátiť v bezchybnom stave a v originálnom, nepoškodenom balení. Zašlite ho späť spolu s listom (informáciou o vrátení tovaru) doporučenou zásielkou s označením “Krehké” na našu adresu. Môžete si vybrať iný tovar, alebo Vám bude suma za vrátený tovar zaslaná späť na Váš bankový účet formou dobropisu. Pre vrátenie tovaru je rozhodujúce, aby bol na našu adresu doručený najneskôr v 8. pracovný deň, v opačnom prípade nebude vrátenie tovaru akceptované. TOVAR ZASLANÝ NA DOBIERKU NEBUDE PREVZATÝ.   Záručná doba:   Na každý nový výrobok zakúpený u nás je poskytovaná záručná doba minimálne 24 mesiacov, ak sa jedná o použitý výrobok zakúpený u nás je záručná doba minimálne 3 mesiace.   Dôležité upzornenia:   Zásielky posielame v rámci celej Európy max. do 30dní. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že tovar nemôžeme dodať v stanovenom termíne. V tomto prípade budete včas upozornení na možné oneskorenie. V prípade akýchkoľvek problémov, či už pri objednávaní, platbe za tovar, alebo oneskorením zásielky nás kontaktujte.   Ako zrušiť objednávku ?   Objednávku môžte zrušiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že nedôjde k zálohovej úhrade do 30 dní, bude Vaša objednávka automaticky zrušená.   Čo obsahuje balenie?   Všetok tovar, ktorý predávame, obsahuje: príslušný výrobok kompletné príslušenstvo uvádzané výrobcom (vždy dodávame originálne príslušenstvo!) doklad o zaplatení /faktúra/   Ako postupovať, ak nepoznáte kupovaný tovar?   Ak nemáte 100% istotu, že tovar poznáte, napíšte pri objednávke (alebo pred objednaním), čo si ešte prajete o výrobku vedieť. My Vám najneskôr do 24 hodín (cez pracovné dni) zodpovieme na Vaše otázky.   Ochrana osobných údajov:   Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ prip. IČ pre DPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie nezhromažďuje a neposkytuje ich tretím stranám. Zaslaním svojich údajov  súhlasí kupujúci s používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel. Ostatné ustanovenia: Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.   Reklamačný poriadok:   Pri preberaní tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolovať tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie, ale spíše s prepravcom protokol o škode. Prepravca tovar doručí späť a kupujúci zároveň informuje predajcu. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite musí predajcovi túto skutočnosť nahlásiť. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom na našej adrese, na telefónnom čísle 0918 87 44 11, prípadne priamo na adrese sfg sk, s.r.o., Pekinská 16, 040 13 Košice. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.