O nás

Korešpondenčná / Kontaktná adresa:

  • sfg sk, sro
  • Matúš Krett         0918 87 44 11      matuskrett@gmail.com
  • Pekinská 16
  • 040 13 Košice
Fakturačná adresa:
sfg sk, sro Pekinská 16 Košice 040 13

ICO : 36 788 945 DIC : 2022395496 IC pre DPH : SK2022395496 Bankové spojenie: SLSP a.s. 0577836443/0900 Výpis z Obchodného registra tu.